Hårdt vand

 

Regnvand er blødt – men det bliver til hårdt vand mange steder i Danmark!

Når regnvandet siver ned gennem jorden, optager det calciumcarbonat (kalk) og magnesiumcarbonat (magnesium), og bliver til grundvand – det kalder vi i daglig tale for hårdt vand. Grundvandet er ikke lige hårdt alle steder i Danmark. Årsagen er, at den jord, som regnen er sivet ned igennem, indeholder forskellige mængder af mange forskellige mineraler – her i blandt kalk.

Opvarmning giver hårdt vand

Når vi går i bad eller gør rent, varmer vi vandet op. Vandet varmes også op i opvaske- og vaskemaskinen samt i varmevekslere med videre. Når det sker, bliver kalkpartiklerne hårdere, og de opløses ikke så nemt. Derfor udfældes kalken fra vandet, og det danner diverse aflejringer på overflader og i maskinerne.

Velkendte resultater af hårdt vand

Resultaterne af at have hårdt vand er både velkendte og upopulære:

 • Der opstår kalkaflejringer på overflader af glas, fliser, armaturer med videre men også i varmelegemerne i vaskemaskiner, opvaskemaskiner, varmtvandsbeholdere og andre apparater
 • kalkaflejringerne betyder som bekendt mere tid og flere kemikalier til rengøring
 • kalken medfører også, at maskinerne bruger mere energi end nødvendigt til at varme vandet op, og at deres levetid afkortes, så man oftere skal købe nye
 • man bruger markant mere sæbe, shampoo og vaskemiddel med videre fordi, midlerne ikke virker så godt i hårdt vand

Læs mere om de mange fordele ved kalkfrit vand her

Se videoen der viser, hvordan sæbe reagerer i henholdsvis blødt afkalket vand og i hårdt vand.

Se en guide, der kan hjælpe dig til at vurderer, om et afkalkningsanlæg passer til dine behov. Guiden findes nederst på den side, du linker til her.

Forskellige grader af hårdt vand i Danmark

I Danmark måler vi vandets hårdhedsgrad i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte). En tysk hårdhedsgrad °dH defineres som 10 mg calciumoxid pr. liter vand. Det svarer til 17,8 mg calciumcarbonat pr. liter vand eller 17,8 ppm.

Vandets hårdhed opdeles i følgende niveauer:

 • Meget blødt: < 4 °dH
 • Blødt: 4 – 8 °dH
 • Middelhårdt: 8 – 12 °dH
 • Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
 • Hårdt: 18 – 24 °dH
 • Meget hårdt: 24 – 30 °dH
 • Særdeles hårdt: > 30 °dH

Find ud af hvor hårdt vand dit vand er

Der er store forskelle på vandets hårdhed fra vandværk til vandværk indenfor den enkelte kommune. På dit lokale vandværks hjemmeside, kan du præcist se, hvor hårdt vand, du får leveret. Hvis du er i tvivl om, hvilket vandværk du får vand fra, kan det ses på dine opkrævninger.

DERFOr  miniMAX

Sammenlign med andre anlæg her

Vælg minimax - med eller uden montage

UDEN MONTAGE

Minimax M3

Inklusive 5 poser bloksalt og montagesæt

14.750 DKK
- inkl. fragt
Køb

MED MONTAGE

Minimax M3

Inklusive montage

Bestil tilbud
- uforpligtende
Bestil tilbud

Minimax, montage og bloksalt

BEDST TIL PRISEN - Lav din egen sammenligning med andre anlæg i dette skema!

Minimax sørger for, at du sparer tid og besvær med at afkalke fliser, glasvægge, kaffemaskiner mv. Du kan også nedsætte forbruget af shampoo, vaske- og rengøringsmidler. Dine maskiner vil holde længere og bruge mindre strøm.

Blødgøringsanlæg skal monteres af en autoriseret VVS-installatør!
Det skal være nemt få blødgjort vand. Derfor tilbyder vi en montageservice, hvor Minimax monteres af professionelle, uafhængige VVS-installatører - og til en fast pris!

Derfor bloksalt
Bloksalt er nemt at bære, bruge og opbevare. Bloksalt fra Minimax er kompakt, og lever op til den højeste kvalitetsnorm EN 973 Type A, og indeholder ingen tilsætningsstoffer.

Alle produkter

Så nemt er det

Om hårdt vand og hvordan du undgår det!

Kort over vandets hårdhedsgrad i forskellige kommuner

Man får et rigtig godt overblik over hvor, der er hårdt vand i Danmark, og hvor hårdt det er, ved at se på et kort, som er udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – også kaldet GEUS.

Sådan læses kortet

På kortet er vandets hårdhedsgrad i forskellige kommuner markeret med forskellige farver. Man skal dog være opmærksom på, at farverne er baseret på et gennemsnit af data fra de enkelte vandværker kommunen, så der kan være betydelige variationer i vandets hårdhed i den enkelte kommune – og dermed altså også inden for de forskellige områder, selv om disse har samme farve.

På kortet over hvor hårdt vandet er i Danmark, kan man også se vandets indhold af calcium og magnesium, natrium samt en lang række af andre indholdsstoffer.

Har jeg blødt eller hårdt vand?

Hvis man ønsker at kende vandets hårdhed i ens egen bolig, finder man reelt kun ud af det, på hjemmesiden hos ens lokale vandværk. Hvis man er i tvivl om, hvilket vandværk, man får vand fra, kan man nemt se det på opkrævningerne.

Flere og flere vil være fri for hårdt vand

Det danske drikkevand er berømt for sin høje kvalitet, men flere steder i landet er det meget hårdt på grund af calcium og magnesium. Her er kalken er til stor gene for forbrugerne, for den sætter sig i kedler og vandhaner, på fliser og varmelegemer, og det skal man brug tid og ressourcer på at fjerne – samtidig medfører det et større forbrug af rengørings- og vaskemidler samt energi – og er på den måde også en belastning for miljøet.

Derfor er det i stigende grad et ønske blandt mange forbrugere at få fjernet kalken, inden vandet når ud i vandhanerne.

Sådan sikrer Minimax fordelene ved blødt vand

Minimax er et mekanisk og meget pålideligt afkalkningsanlæg, som er meget nemt at indstille og at bruge. Det har ikke behov for strøm, da det fungerer i kraft af vandtrykket. Anlægget registrerer automatisk og meget præcist dit vandforbrug. Det renser (regenerer) kun tankene efter behov.

Derfor bruger anlægget ikke mere vand og salt end nødvendigt, når det omdanner hårdt vand til blødt vand – og det kan tilpasse sig forbruget af vand i husstande, der har fra ét til tre badeværelser.

Filtre med harpiks af højeste kvalitet

Minimax indeholder to tanke med små kugler af harpiks (Resin). Her ledes hårdt vand ind i anlægget og gennem tankene. Når det løber gennem harpiksen, bytter kalken (ionerne af calcium og magnesium) plads med natrium-ionerne.

Derved binder kalken sig til harpiksen og sidder fast, indtil anlægget automatisk skyller filtrene. Rensningen sker med salt fra saltblokkene, og kalk og salt føres med rensevandet ud i afløbet. Sådan gentages processen, der omdanner hårdt vand til blødt vand.

Så lidt plads optager Minimax

Minimax har fået sit navn, fordi det kun fylder lidt og har en høj ydelse. Derfor kan det nemt placeres i teknikskabet eller i et almindeligt skab i bryggerset. Det kompakte anlæg har følgende mål: Højde: 490 mm. Dybde: 445 mm. Bredde: 20,5 mm.

Så effektivt er et Minimax afkalkningsanlæg

Med et Minimax anlæg får du tilstrækkeligt med afkalket vand til en husholdning på mellem 1 til 10 personer. Det har en to tanke (filtre med harpiks, der begge arbejder samtidig). Det er årsagen til at det har kapacitet til at give hele 51 liter vand pr. minut – så der er rigeligt med afkalket vand, til at flere personer kan gå i bad på samme tid.

Minimax leverer således blødt vand døgnet rundt uden pauser. Det sørger de to tanke også for, da den ene altid fremstiller blødt vand, når den anden regenerer (gennemfører en automatisk rengøring af de to tanke).

Bloksalt er fordelagtigt i brug

Anlægget bruger bloksalt. Denne type salt er både nemt at håndtere, fylde på anlægget og at lagre, fordi det så nemt kan pakkes tæt og stables. Bloksaltet kan købes i forskellige mængder her på hjemmesiden. Bloksalt er yderst kompakt.

Testet og godkendt til drikkevand i Danmark

Minimax er naturligvis testet og godkendt til drikkevand i Danmark. Det har opnået KIWA Certifikatet og lever op til alle relevante kvalitetskrav i Europa.